میزان سفیدی دندان‌ها با بلیچینگ

پاسخ به این سوال هیچگونه جواب قطعی ندارد. بلکه می‌توان طیفی از یک الی سه درجه سفیدتر شدن دندان را در هر جلسه برای آن تخمین زد.

قبل از انجام بلیچینگ به نکته زیر دقت بفرمایید:

آنچه در اثربخشی بلیچینگ بسیار حائز اهمیت است در درجه اول کیفیت مواد مورد استفاده، و سپس جنس دندان‌های فرد است. در کلینیک دندانپزشکی بهار مواد مصرفی تضمین شده است و از بهترین و باکیفیت‌ترین مواد موجود در بازار استفاده می‌شود. بنابراین نتیجه آن تا حدود بیشتری به جنس دندان‌ها بستگی خواهد داشت.

 

 

 

سوالات پر تکرار:

 

 

 

 

کلینیک دندانپزشکی بهار

کلینیک دندانپزشکی بهار

اکنون با ما تماس بگیرید


شماره تماس

ozMشماره تماس

021-26414891فعالیت ما را در شبکه‌های مجازی دنبال کنیدطراحی و بهینه سازی ایندرا مهر  | کلینیک دندانپزشکی بهار